CV

VARDAS, PAVARDĖ: Indrė Špokienė, gim. 1980 
GIMIMO VIETA: Vilnius 
IŠSILAVINIMAS: 2005 – 2009 teisės krypties doktorantūros studijos Mykolo Romerio universitete. 2010 01 08 suteiktas socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnis. 2002 – 2005 m. teisės   magistro kvalifikacinis laipsnis (baigta Teisės ir valdymo studijų programa Mykolo Romerio universitete).  1998-2002 sociologijos bakalauro laipsnis (socialinių mokslų studijų programa, VPU) 1986-1998 Vilniaus ,,Radvilų” vidurinė mokykla
DARBO PATIRTIS: Nuo 2006-09-01 iki dabar Mykolo Romerio universiteto lektorė. Nuo 2012-02-01 Mykolo Romerio universiteto docentė.  Dėstomi dalykai: sveikatos teisė, sveikatos teisės teorinės ir praktinės problemos; Mokslinis tiriamasis darbas;

Kiti dėstyti dalykai: gyvūnų teisių (gerovės)apsauga.

 POMĖGIAI:  Kelionės, namai, interjerai, gamta, fotografija.