Publikacijos

Disertacija

Indrė Špokienė. Retųjų vaistų prieinamumo reglamentavimas sveikatos teisėje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009. ISBN 978-9955-19-154-4.

 Indrė Špokienė. Retųjų vaistų prieinamumo reglamentavimas sveikatos teisėje = Legal regulation of access to orphan medicinal products in health law : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. 43 p.

Publikacijos

Špokienė, Indrė. Homeopatijos teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(4), p. 1567-1591. Prieiga per internetą: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=303942.

Špokienė, Indrė. Informacijos apie vaistinius preparatus sklaida pacientams : teisinių apibrėžimų turinys, ribojimų teisėtumas ir atsakomybės už pažeidimus klausimas // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(1), p. 271-292. Prieiga per internetą: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/?l=102380.

Vasjanova, Vilma; Špokienė, Indrė; Denafaitė, Gintarė. Nepilnamečių akušerinės ir ginekologinės sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo aspektai // Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian Obstetrics & Gynecology : ketvirtinis žurnalas / Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2011, t. 14, Nr. 4 (gruodis), p. 297-306. Prieiga per internetą: http://www.vitaelitera.lt/ojs/index.php/akuserija-ir-ginekologija/article/view/1141/993.

Špokienė, Indrė. Papildomosios ir alte rnatyviosios medicinos teisinio reguliavimo Lietuvoje probleminiai aspektai // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2011, [Nr.] 1(3), p. 170-196. Prieiga per internetą: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/spv/archyvas/?l=113935.

Špokienė, Indrė. Vaistų ir maisto papildų teisinio atribojimo teoriniai  ypatumai ir praktinės problemos. // Jurisprudencija.: mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius, 2011, Nr. 18(2). ISSN 2029–2058  p. 769-790. http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/paskutinis_numeris/

Špokienė, Indrė. Informacijos apie vaistinius preparatus sklaida pacientams: teisinių apibrėžimų turinys, ribojimų teisėtumas ir atsakomybės už pažeidimus klausimas. // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2011, Nr. 3(1).  ISSN 2029–2244 p. 271-292. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/>.

Indrė Špokienė. Retomis ligomis sergančių pacientų teisinės galimybės gydytis neregistruotais vaistais // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. 2010, Nr. 2(6). p. 207-225. http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/?l=90287

 Indrė Špokienė. Solidarumo principo turinys ir vaidmuo sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo srityje // Jurisprudencija: mokslo darbai.2010, Nr. 3(121), p. 329–348. http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=91710

 Indrė Špokienė. Retųjų vaistų prieinamumo problema įgyvendinant teisę į sveikatos priežiūrą // Jurisprudencija. 2008, Nr. 12(114) p. 64-72. http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=48432

 Indrė Špokienė. Legal assessment of current situation on orphan patients in Lithuania // Medicina. 2008, T. 44, nr. 8. p. 571-576. http://medicina.kmu.lt/0808/0808-01e.pdf

 Donatas Stakišaitis, I. Špokienė, J. Juškevičius, K. P. Valuckas, P. Baiardi. Access to information supporting availability of medicines for patients suffering from rare diseases looking for possible treatments: the EuOrphan Service // Medicina. 2007, Nr. 43(6) p. 441-445. http://medicina.kmu.lt/0706/0706-01e.pdf